Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Το ερωτηματολόγιο απευθείνεται σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και αφορά ερευνητική εργασία στα πλαίσια μεταπτυχιακού προγράμματος για την Προαγωγή Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Θα χρειαστούν λίγα λεπτά από το χρόνο σας αλλά θα είναι σημαντική βοήθεια για την εκπαίδευση και την έρευνα στη χώρα μας.

«Απόψεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις διάφορες πτυχές των προγραμμάτων σεξουαλικής αγωγής στο δημοτικό σχολείο».

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

Το «Διαδίκτυο που θέλουμε» (Web We Want) για εφήβους και εκπαιδευτικούς

Το «Διαδίκτυο που θέλουμε» (Web We Want) είναι ένα βιβλίο, 52 σελίδων, που δημιουργήθηκε το 2013 από το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο (EUN) σε συνεργασία με το δίκτυο Insafe και είναι ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο το οποίο απευθύνεται σε εφήβους 13-16 ετών.
Επίσης υπάρχει εγχειρίδιο εκπαιδευτικών

Επίσης για τα μεγαλύτερα παιδιά υπάρχει πληροφοριακό υλικό στην ενδιαφέρουσα έκδοση ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ